Agenda

Gebedsvieringen

Elke woensdagavond is er een oecumenisch avondgebed, om 20.00 uur. Speciale vieringen zijn er op:

  • woensdag 5 juni: viering rond Gabrielle Bossis (1874 – 1950), Franse actrice en mystica.
  • woensdag 18 september: viering rond de H. Hildegard van Bingen (1098 – 1179),  Duitse benedictines, mystica, geleerde.
  • woensdag 16 oktober: viering rond père Joseph Wresinski (1917 – 1988), Franse priester en oprichter van de beweging ATD Vierde Wereld.
  • woensdag 30 oktober: viering rond bisschop Frans Schraven (1873 – 1937), Nederlands bisschop in Zhengding (China). Tijdens de Japans-Chinese oorlog werd Schraven, samen met acht anderen, door Japanse soldaten vermoord, nadat hij geweigerd had om vrouwen uit te leveren als troostmeisjes.
  • woensdag 11 december: viering rond Catherine Doherty (1896 – 1985), pionier van katholiek sociaal activisme, oprichtster van Madonna House, schrijfster.

Ronde tafels: gesprekken

  • vrijdag 13 september 2019: Chris Danowski en Susan van der Hijden vertellen over hun reis naar de VS in mei en juni van dit jaar. Ze namen daar deel aan een actie tegen de fabricage van nieuwe kernwapens in Kansas City. Susan is kerngroepslid in het Jeannette Noëlhuis. Chris is een Catholic Worker van de Kana Suppenküche in Dortmund.
  • donderdag 3 oktober 2019: Ecologie en spiritualiteit: Martine Vonk gaat met ons in gesprek over de betekenis van natuur. Hoe verbinden we dat met ons geloof? Wat leren we van de natuur over God? Hoe gaan we om met de natuur? Martine is lector Ethiek en Technologie bij Saxion in Deventer en was voorzitter van A Rocha Nederland en Time to Turn.

Ronde tafels: boeken

  • vrijdag 21 juni 2019: We lezen over het Personalisme, een filosofische stroming die een belangrijke inspiratiebron was voor Peter Maurin. We lezen teksten van onder andere Emmanuel Mounier. De reader is april 2019 beschikbaar via het Nöelhuis. De leesclub is bij Gerritjan en Wanda: Gersthove 18, Diemen.
  • vrijdag 18 oktober en 15 november: The Ladder of the Beatitudes (taal: engels) van de Amerikaanse schrijver en activist Jim Forest. Tijdens deze twee avonden bespreken we zijn boek. Hij brengt daarin op een bijzondere manier westerse en oosters orthodoxe religieuze tradities over de zaligsprekingen samen. De eerste avond komen we via de inleidende hoofdstukken tot aan “Zalig zijn zij die hongeren en dorsten naar de gerechtigheid; want zij zullen verzadigd worden.” Vrijdag 15 november zal Jim Forest met ons in gesprek gaan over het boek. De voertaal is dan Engels. De leesclub is bij Gerritjan en Wanda: Gersthove 18, Diemen.

Films

  • zaterdag 14 september: ‘Vision’ (Duitsland, 2009), een film van Margaretha von Trotta over Hildegard van Bingen, mystica en geleerde.

De boekbespreking is bij Gerritjan en Wanda: Gersthove 18, Diemen. Alle andere avonden zijn in het Jeannette Noëlhuis. Van harte welkom om voorafgaand aan een viering, ronde tafelgesprek of filmavond bij onze maaltijd aan te schuiven (om 18.00 uur). Aanvangstijd van de bijeenkomsten is 19.30 u. Bel wel even van tevoren om je aan te melden.

Wakes

Sinds november 1993 waken wij bij het grensgevang op Schiphol. Nu zijn (bijna) alle onschuldig gevangen zittende migranten en vluchtelingen naar Rotterdam gebracht. Zondag 9 september was de laatste wake! Hoe verder? We nemen de tijd om na te denken over een vervolg. Ondertussen sluiten we ons waar mogelijk aan bij de maandelijkse wakes bij Detentiecentrum Zestienhoven (Rotterdam). Elke 1e zondag van de maand is er van 16.00-17.00 uur een wake voor het hek van Detentiecentrum Zestienhoven, Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam.

Comments are closed.

"The greatest challenge of the day is: how to bring about a revolution of the heart, a revolution which has to start with each one of us?"

Dorothy Day

↓ Toekomst ↓