Agenda

GEBEDSVIERINGEN

Elke woensdagavond is er een oecumenisch avondgebed, om 20.00 uur.

Speciale vieringen zijn er op:

  • woensdag 30 mei: viering rond Jeanne d’Arc (1412? – 1431). Zij speelde als jong meisje van eenvoudige afkomst een beslissende rol in de Honderdjarige Oorlog tussen Engeland en Frankrijk. Ze stierf op de brandstapel. Haar moed en trouw aan haar geweten weten ook nu nog velen te inspireren.
  • woensdag 5 september: viering rond de H. Jeanne Delanou (1666 -1736), stichteres van de Zusters van St. Anne van de Voorzienigheid.
  • woensdag 17 oktober: viering rond Madeleine Delbrel (1904-1964), Franse maatschappelijke werkster, dichteres en mystica.
  • woensdag 28 november: viering rond Mother Jones (1837-1930),  legendarische Amerikaanse vakbondsleidster.

Ronde Tafelgesprek over open grenzen en de verzorgingsstaat.

Donderdag 18 oktober 2018: we verlangen naar een wereld voorbij Fort Europa met vrijheid van vestiging voor iedereen. Het uitgangspunt dat de overheid voor iedereen moet zorgen is daarbij een obstakel. Binnen de EU geldt al de regel dat EU-burgers overal binnen de EU hun heil mogen zoeken maar pas recht hebben op bijstand na eerst bij te hebben gedragen  (met werk, belastingen, premies etc). Zou dit ook kunnen werken voor migranten uit niet-EU-landen? Hoe geven we een wereld waarin iedereen het recht heeft om elders werk te zoeken vorm? En wat zou dit betekenen voor mensen die asiel willen aanvragen? Rian Ederveen van het Landelijk Ongedocumenteerden Steunpunt zal het gesprek hierover leiden.

Film Human Flow

vrijdag 16 november 2018: Human Flow: Documentaire van Chinese dissidente kunstenaar Ai Weiwei over de vluchtelingencrisis. Hij toont migratie als sociaal-historisch fenomeen, maar vooral als het recente politieke drama waardoor de EU haar humanitaire gezicht verloor. Een oproep tot mededogen die moeiteloos schakelt tussen globale schaal en menselijke proportie. (2017, 140 minuten)

Boekbespreking: Christian Anarchism

Op vrijdag 21 september, vrijdag 2 november en donderdag 13 december 2018 bespreken we het boek Christian Anarchism van dr. Alexandre Christoyannopoulos. Dit boek laat de verschillen en overeenkomsten in het gedachtengoed van Tolstoi, Dorothy Day en vele andere christen-anarchistische denkers en doeners zien en biedt een ander perspectief op het oude testament, de evangeliën en Romeinen 13. De 

 

eerste avond starten we met de inleiding en hoofdstuk 1. Bij Gerritjan en Wanda: Gersthove 18, Diemen. Wil je meedoen met de leesclub, meld je dan even aan via het Noëlhuis, dan houden we je op de hoogte van wat het leesvoer is voor de volgende avond.

Van harte welkom om voorafgaand aan een viering, ronde tafel gesprek of filmavond bij onze maaltijd aan te schuiven (om 18.00 uur). Bel wel even van tevoren om je aan te melden.

Comments are closed.

"The greatest challenge of the day is: how to bring about a revolution of the heart, a revolution which has to start with each one of us?"

Dorothy Day

↓ Toekomst ↓