Aanmelden

U wilt iemand aanmelden voor een kamer in het Noelhuis? Helaas zijn er heel veel mensen die een plekje zoeken en komt er niet zo vaak een kamer vrij in de woongemeenschap.

Bent u advocaat, arts, dominee, maatschappelijk werker of psycholoog en zoekt u onderdak voor een geilligaliseerde medemens, dan verzoeken we u om contact op te nemen met bijvoorbeeld een van de volgende organisaties: Vluchtelingenwerk, STIL, ASKV, Wereldhuis (Amsterdam), of Bridge to Better. Als hij/zij daar een contactpersoon gekregen heeft, ontvangen wij graag van  die contactpersoon een e-mail met daarin de volgende punten:

– Om mensen verder te helpen is het belangrijk dat er een duidelijk plan is. Aan wat voor procedure werkt iemand? Hoe haalbaar is dat? Wat zijn de volgende stappen en binnen welke termijn worden die gezet? Als iemand nou aan terugkeer werkt, of een operatie in Nederland krijgt is het voor ons ook fijn om iets te horen van de vervolgstappen en data waarop die plaatsvinden.

– Voor welke periode zoekt deze persoon onderdak? Noem alsjeblieft een begin en een einddatum.

– We zijn geen hotel en verwachten dat iemand meedraait in het ritme van het huis. Wat is uw inschatting van de persoon: trekt hij/zij het om in een gemeenschap te wonen met veel geluid, kinderen, schoonmaaktaken en kookbeurten?

Als u bovenstaande punten niet in uw email noemt, is het voor ons moeilijker om u antwoord te geven. Uw e-mail kunt u sturen naar: noelhuis@antenna.nl

Comments are closed.

"The greatest challenge of the day is: how to bring about a revolution of the heart, a revolution which has to start with each one of us" - Dorothy Day

↓ Toekomst ↓