ANBI

Stichting Jeannette Noël Huis
RSIN Fiscaal nummer: 814308338
KvK nummer 41211435

De doelstelling van de stichting luidt volgens de statuten: ‘ het opzetten van een leefgemeenschap volgens de spiritualiteit van de Catholic Worker-Beweging, onder meer omvattende het onderdak bieden aan daklozen, thuislozen of andere ontheemden en hen behulpzaam te zijn bij het vinden van passende huisvesting, werkomstandigheden en/of opleiding en voorts al hetgeen te doen, hetwelk hiermede rechtstreeks of zijdelings in verband staat of daartoe bevorderlijk kan zijn, alles in de meest ruime zin.’ Dit houdt ook in dat wij in actie komen voor een rechtvaardige wereld. Vanuit deze missie wordt er sinds 1988 gastvrijheid geboden aan ongedocumenteerden en gewaakt voor vrede en gerechtigheid op plekken waar de schoen wringt.

Bestuursleden:  Secretaris: F.E.O.O ter Kuile, Voorzitter: M. Brand, Penningmeester: M.J. Bos, overige leden: W. Hilderink en S.C.J. van der Hijden

De contactgegevens vind u onder ‘contact

Het verslag van onze activiteiten en de financiële verantwoording vindt u beneden in ons jaarverslag. Er is geen financiële beloning voor bestuursleden. Er zijn geen betaalde medewerkers.

Onze ANBI status kunt op opzoeken op deze pagina van de belastingdienst, zoek naar ‘Noel Huis Amsterdam’.

Uw gift aan het Noëlhuis is volledig aftrekbaar van de belasting wanneer u gebruik maakt van dit formulier! U legt zo uw gift voor 5 jaar vast en daarmee wordt deze volledig aftrekbaar in box 3. Vul het formulier in en stuur het ondertekend naar ons. Wij ondertekenen vervolgens ook en retourneren uw versie naar u.

Jaarverslagen

Comments are closed.

"The greatest challenge of the day is: how to bring about a revolution of the heart, a revolution which has to start with each one of us" - Dorothy Day

↓ Toekomst ↓