Bed Bad Brood

Onze reactie op de uitspraak van het Europees Comité voor de Sociale Rechten dat ieder mens, ongeacht zijn of haar verblijfsstatus, recht heeft op een veilig onderdak, kleding, eten, drinken en medische zorg:

Enerzijds vinden wij het geweldig voor wie er al zo lang dakloos van hot naar her zwerft en voor wie niet terug kan omdat zijn of haar land van herkomst hem of haar niet wil hebben of voor wie niet terug durft. Het is prachtig dat mensenrechten niet alleen voor burgers zijn, maar voor alle mensen in Nederland gelden.

Anderzijds verandert er niets in hun situatie van illegale Untermenschen. Ze mogen geen zelfstandig bestaan opbouwen. Hen rest niets anders dan als kasplantjes te vegeteren in de opvang.

Laten we er vooral voor pleiten dat de overheid mensen niet meer kopje onderduwt aan de buitengrenzen of illegaliseert hier in den lande, zodat:
uitspraak eu commissie
– migranten en vluchtelingen voor zich zelf kunnen en mogen zorgen

– burgers, kerkgenootschappen, voetbalclubs, vakbonden, bedrijfsafdelingen, vrienden en familie migranten en vluchtelingen kunnen steunen en samen aan perspectief kunnen werken

– migranten, als ze dat zelf willen, familie en vrienden thuis kunnen bezoeken of terug kunnen keren als de situatie thuis opklaart of verder kunnen migreren als het hier tegen blijkt te vallen of als zich elders een beter toekomst perspectief voordoet.

Zo kunnen vluchtelingen en migranten zonder volledig afhankelijk te zijn van de Nederlandse overheid rechtop leven.

En laten we vooral ook kijken naar ons aandeel in de oorzaken waarom mensen huis en haard (moeten) verlaten: onze financiële, militaire, politieke en andersoortige steun aan onderdrukkers, onze handel met onderdrukkers, etc. Laat ons niet de migranten tot omkeren dwingen, maar laat ons ons eigen gedrag omkeren en ons eigen aandeel in de oorzaken van migratie aanpakken door geen steun meer aan onderdrukkende regimes te geven en producten waar onrecht jegens mensen en/of vernietiging van de natuur aankleeft, te boycotten. Minder consumptie, fair trade, yes we can!

Comments are closed.

"The greatest challenge of the day is: how to bring about a revolution of the heart, a revolution which has to start with each one of us" - Dorothy Day

↓ Toekomst ↓