Archive for the ‘Featured’ Category

 • Gastvrijheid voor Vluchtelingen

  okt 9, 18 • JeannetteNoelhuis • Featured, Geen categorieReacties uitgeschakeld voor Gastvrijheid voor VluchtelingenRead More »

  In dit stukje proberen we kort iets uit te leggen over de gastvrijheid voor vluchtelingen bij ons in het Jeannette Noëlhuis, onze visie op gastvrijheid, en de praktische keuzes die we daarin gemaakt hebben. Het mooie van kleinschalige opvang In het Noëlhuis wonen we samen met ongedocumenteerde vluchtelingen. We vinden het heel leuk om onze huisgenoten een veilige plek te kunnen bieden, en beter te leren kennen. Wij geloven in kleinschalige opvang, waarbij mensen elkaar persoonlijk leren kennen. Wij als kernteam, en onze vrijwilligers, leren iets meer over hoe het is voor mensen die de wind niet mee hebben in nederland en in de wereld. En onze huisgenoten leren Nederlanders kennen, kunnen de taal sneller leren en vieren hun eerste sinterklaas. Dat zijn de mooie kanten van gastvrijheid verlenen! Wij zijn misschien bevooroordeeld, maar we vinden kleinschalige opvang veel mooier dan grootschalige loodsen of ex-gevangenissen. We zijn in Nederland lang geleden gestopt met weeskinderen, dak- en – thuislozen, en mensen met een handicap opvangen in geconcentreerde kampen, liefst ver van de stad. Waarom zouden we vluchtelingen dan wel in Ter Apel opvangen? Ons huis is ook nog eens stukken goedkoper dan in een AZC, deels omdat bij ons thuis niemand in dienst is, maar we uit liefde ons werk doen. En ons huis is al helemaal goedkoper dan de onmenselijke vreemdelingendetentie die we in nederland nog steeds hebben (die kost

 • No new nukes

  mrt 12, 17 • JeannetteNoelhuis • Featured, Geen categorieReacties uitgeschakeld voor No new nukesRead More »

  16-07-2018 Internationale blokkade van de vliegbasis Büchel voor een kernwapenvrije wereld. De Duitse vredesbeweging organiseert van 26 maart tot 9 augustus een estafette presentie bij de vliegbasis Büchel om ervoor te pleiten dat daar geen nieuwe B 61 kernbommen komen en dat de oude kernbommen die daar liggen worden weg gehaald. Onze Duitse vredesvrienden menen dat als het lukt om Duitsland zo ver te krijgen om af te zien van nieuwe kernwapens, dat de kans dan groot is dat ook Nederland, België en Italië afzien van nieuwe kernbommen. Daarom is er van 10 – 18 juli 2018 ook een internationale actie week waarvoor wij uitgenodigd zijn met onder andere een internationale blokkade op maandag 16 juli. Meer info op www.buechel-atombombenfrei.jimdo.com/international/international-action-camp Wij reizen op donderdag 12 juli heen en op maandag 16 juli terug. Heb je interesse om mee te gaan, meld je dan aan bij Frits ter Kuile, fritstk@antenna.nl, 06 – 3029 5461 2014-2016: Acties tegen nieuwe kernwapens in Nederland We zetten ons ook in om de dreigende komst van nieuwe kernwapens naar Nederland aan te kaarten en hopelijk te verhinderen. Zo organiseerden we een Onnozele Tocht naar de vliegbasis Volkel en deden we mee aan een getuigenis in Den Haag waarbij ruim zestig mensen werden aangehouden voor hun poging de aldaar verzamelde machthebbers een verzoek te overhandigen om de wereld niet met nieuwe generaties kernwapens te bedreigen maar de

 • Huis

  aug 16, 13 • Jeannette • FeaturedReacties uitgeschakeld voor HuisRead More »

    Het Jeannette Noëlhuis is een leefgemeenschap in Amsterdam Zuidoost. Onze levensstijl is gebaseerd op eenvoud, gastvrijheid, gebed en directe actie voor een betere samenleving. De gemeenschap is ontstaan vanuit de Catholic Worker-beweging in de Verenigde Staten. De Catholic Worker is een beweging van radicale christenen en is pacifistisch en anarchistisch ingesteld: onze loyaliteit aan het Koninkrijk van God is groter dan onze loyaliteit aan het Koninkrijk der Nederlanden. Ons streven is om het evangelie handen en voeten te geven door vreedzame getuigenissen op plekken waar het wringt en door concrete hulp aan de armsten. In het evangelie van Matteüs (hoofdstuk 25) zegt Jezus: “Al wat jullie gedaan hebben voor een van de onaanzienlijksten van mijn broeders en zusters, hebben jullie voor Mij gedaan”. Tot de onaanzienlijksten horen ook de mensen in onze samenleving die wij het stempel ‘illegaal’ opdrukken. Daarom leven we samen met tien tot veertien mensen zonder papieren (afhankelijk van het aantal kinderen dat bij ons woont), die soms nog wel en soms ook niet uitzicht hebben op een verblijfsvergunning. We (proberen te!) delen wat we hebben met anderen die minder hebben. We vragen geen salaris voor wat we doen, maar ontvangen wel kost en inwoning. In onze kerngroep en gemeenschap werken christen-anarchisten en sociaal-democraten, veganisten, vegetariërs en vleeseters, hardcore protestanten en Latijn prevelende katholieken, bewust baanlozen en full time werknemers, jong en iets minder jong, homo en

 • Gebed

  aug 16, 13 • Jeannette • FeaturedReacties uitgeschakeld voor GebedRead More »

  Elke woensdagavond is er een oecumenisch avondgebed, om 20.00 uur. Kijk in de agenda voor de speciale vieringen, ronde tafel gesprekken en de filmavonden

 • Keuken

  aug 16, 13 • Jeannette • FeaturedReacties uitgeschakeld voor KeukenRead More »

  Vrede en gerechtigheid  

 • Catholic Worker beweging

  aug 16, 13 • Jeannette • FeaturedReacties uitgeschakeld voor Catholic Worker bewegingRead More »

  Het Jeannette Noëlhuis is onderdeel van de Catholic Worker beweging. Deze beweging begon in de jaren dertig van de vorige eeuw in Amerika met de Franse filosoof Peter Maurin en de journalist Dorothy Day. Vanuit hun diepgewortelde geloofsovertuiging en anarchistische inslag begonnen zij een nieuwe krant: ‘The Catholic Worker’. Daaruit ontstond een beweging met veel huizen van gastvrijheid, waar de allerarmsten en gemarginaliseerden welkom waren. In 1988 kwam de inspiratie de oceaan over en begon in de Amsterdamse Bijlmer het Noëlhuis. Dit is niet de enige Catholic Worker gemeenschap in Europa. De Europese Catholic Worker bijeenkomsten vinden meestal in mei afwisselend in Duitsland of Engeland plaats. Als je wilt komen, neem dan contact met ons op. In Amsterdam komen de Catholic Workers een aantal keer per jaar bij elkaar voor bezinning en de voorbereiding van acties. Wilt u een keer meedenken, neem dan contact op met het Noelhuis. Er zijn bijvoorbeeld gemeenschappen in: Meer informatie over de doelen van de Catholic Worker beweging is te vinden op de Amerikaanse website (catholicworker.org), en op de website van de Europese Catholic worker (eurocatholicworker.org). RKK over Dorothy Day: rkk.nl/abc/detail_objectID746137.html documentatie over Dorothy Day: https://goo.gl/2YE8vN Voor een verslag van de reis van Frans Zoer langs Catholic Worker gemeenschappen in de USA, klik hier. Een ludieke beschrijving van de beweging, met plaatjes en informatie kunt u hier downloaden (2MB). Waar de volgende Europese Catholic Worker gathering plaats vindt

 • Bedelnap

  aug 16, 13 • Jeannette • Featured, Geen categorieReacties uitgeschakeld voor BedelnapRead More »

  Spullen We zijn niet kieskeurig maar wel extra blij met fair trade/biologische producten. Uw aller gebed en financiële steun blijven natuurlijk ook onontbeerlijk! Klik hier voor meer informatie over onze ANBI status en het jaarverslag. Vrijwilligers Nieuwe vrijwilligers en gemeenschapsleden zijn van harte welkom. Kom gerust een keer langs om kennis te maken en te kijken hoe u een bijdrage kan leveren aan onze gemeenschap. Momenteel zijn we op zoek naar iemand die het leuk vindt zelfstandig te klussen in huis. En we zoeken iemand die eens in de zoveel tijd met een (eigen) auto voedseldonaties op wil halen. Wij werken elke tweede vrijdag van de maand na de ochtendmis (9 uur) tot het middaguur in de (moes)tuin en boomgaard. Hulp is welkom!

 • Abonneren

  aug 16, 13 • Jeannette • FeaturedReacties uitgeschakeld voor AbonnerenRead More »

  Aanmelden voor ons magazine: ’n Korrel Zout. Als u ons blad twee keer per jaar wilt ontvangen (indien mogelijk tegen een kleine donatie) vul dan hier uw naam, adres, postcode en plaats in en als we u ook op de hoogte mogen houden over eventuele activiteiten bij u in de buurt ook uw e-mail adres. U kunt kiezen voor een papieren en/of digitale versie.   Als u uw gegevens wilt wijzigen of wissen kun mailen naar noelhuis@antenna.nl

 • Tuin

  aug 16, 13 • Jeannette • FeaturedReacties uitgeschakeld voor TuinRead More »

  Wij trachten duurzaam te leven. Dat vindt z’n beslag in een veelheid aan details. We krijgen een deel van ons eten. We kopen een deel gewoon bij de goedkoopste winkel. Voor een deel krijgen we korting bij de ecologische coöperatieve winkel en een niet gering deel kopen we bij de biologische groothandel. We hebben geen auto en delen de wasmachine met z’n ruim tweedozijnen. In de kranen zitten waterbesparende filters.  GFT afval gaat op de composthoop. Kranten, glas en aluminium recyclen we en als er nieuwe huisgenoten komen leggen we altijd uit dat batterijen giftig zijn en in een apart bakje moeten. West Afrikaanse huisgenoten frituren bijna alles en we recyclen de oude olie. De meeste huisgenoten komen uit landen waar vlees = goed. Maar wij promoten de vegetarische keuken en zetten ook soyamelk in de ijskast om het zuivelgebruik te minderen. Als er eten overblijft dat ook ’s avonds en ’s nachts niet verdwijnt in hongerige magen, dan proberen we het de volgende dag niet weg te gooien maar naar Stap Verder te brengen. We hebben ook een moestuintje bij het huis. En we zijn erg blij met onze op loopafstand gelegen vuurplaats en moestuin achter de Urbanuskerk waar we samen rond het vuur kunnen zitten en de kinderen boomhutten kunnen bouwen. We proberen ook onze liefde voor de natuur met onze huisgenoten te delen tijdens de jaarlijkse zomer

 • Wakes

  aug 15, 13 • Jeannette • FeaturedReacties uitgeschakeld voor WakesRead More »

  Sinds november 1993 waken wij bij het grensgevang op Schiphol. Nu zijn (bijna) alle onschuldig gevangen zittende migranten en vluchtelingen naar Rotterdam gebracht. Zondag 9 september was de laatste wake! Hoe verder? We nemen de tijd om na te denken over een vervolg. Ondertussen sluiten we ons aan bij de maandelijkse wakes bij Detentiecentrum Zestienhoven (Rotterdam). Elke 1e zondag van de maand is er van 16.00-17.00 uur een wake voor het hek van Detentiecentrum Zestienhoven, Portelabaan 7, 3045 AT Rotterdam. De eerst volgende wake bij Rotterdam is zondag 7 oktober 2018. Frits gaat met een auto vanaf de u wel bekende verzamelplek bij Amsterdam Zuid WTC, 14:50 uur vertrekt hij daar. Meer info over deze wakes en over wakes bij de migrantengevangenissen Kamp Zeist en Rotterdam Airport vindt u op schipholwakes.nl, om te herdenken, te bezinnen en te veranderen. Niets minder dan een grensbegrip from Onival on Vimeo

"The greatest challenge of the day is: how to bring about a revolution of the heart, a revolution which has to start with each one of us" - Dorothy Day

↓ Toekomst ↓