No new nukes

16-07-2018 Internationale blokkade van de vliegbasis Büchel voor een kernwapenvrije wereld.

De Duitse vredesbeweging organiseert van 26 maart tot 9 augustus een estafette presentie bij de vliegbasis Büchel om ervoor te pleiten dat daar geen nieuwe B 61 kernbommen komen en dat de oude kernbommen die daar liggen worden weg gehaald. Onze Duitse vredesvrienden menen dat als het lukt om Duitsland zo ver te krijgen om af te zien van nieuwe kernwapens, dat de kans dan groot is dat ook Nederland, België en Italië afzien van nieuwe kernbommen. Daarom is er van 10 – 18 juli 2018 ook een internationale actie week waarvoor wij uitgenodigd zijn met onder andere een internationale blokkade op maandag 16 juli. Meer info op www.buechel-atombombenfrei.jimdo.com/international/international-action-camp
Wij reizen op donderdag 12 juli heen en op maandag 16 juli terug. Heb je interesse om mee te gaan, meld je dan aan bij Frits ter Kuile, fritstk@antenna.nl, 06 – 3029 5461

2014-2016: Acties tegen nieuwe kernwapens in Nederland

We zetten ons ook in om de dreigende komst van nieuwe kernwapens naar Nederland aan te kaarten en hopelijk te verhinderen. Zo organiseerden we een Onnozele Tocht naar de vliegbasis Volkel en deden we mee aan een getuigenis in Den Haag waarbij ruim zestig mensen werden aangehouden voor hun poging de aldaar verzamelde machthebbers een verzoek te overhandigen om de wereld niet met nieuwe generaties kernwapens te bedreigen maar de handen ineen te slaan en te ontwapenen.

 

5

De kernwapenstaten zijn bezig met het moderniseren van hun nucleaire arsenalen. Ook Nederland dreigt nieuwe kernbommen te krijgen. Op 24 maart 2014 nodigde de Amerikaanse President Obama 60 andere machthebbers uit voor een nucleaire veiligheids top in Den Haag. Ruim honderd mensen gingen met een petitie voor nucleaire veiligheid & ontwapening en tegen de komst van nieuwe kernwapens vanaf het stationsplein in Den Haag op weg naar World Forum waar de top plaats vond.

Maar 13.000 agenten, 3.000 marechaussees, 4.000 militairen, twee F-16 gevechtsvliegtuigen en de voor de kust patrouillerende marine hadden bevel gekregen ervoor te zorgen dat:

  • er ruim baan werd gemaakt voor deze machthebbers met duizenden kernwapens in hun arsenalen en vaak onfrisse zaken op hun kerfstok
  • die de wereld zelfs willen opzadelen met nieuwe generaties kernwapens (onder andere op de vliegbasis Volkel in Brabant, voor meer info klik hier)
  • burgers die zich zorgen maken over de nucleaire veiligheid in de wereld werden verbannen naar het malieveld en hun zorg vooral niet met de machthebbers mochten delen.

Rond de 70 burgers werden omsingeld, aangehouden en meegenomen voor verhoor. De jongsten die werden opgepakt waren twintigers, de oudsten waren ver in de tachtig. Herfst 2014 regende het boetes. Velen achtten de vrijheid van verzameling, van demonstratie, van petitie en van meningsuiting verregaand uitgehold en tekenden bezwaar aan tegen deze gang van zaken.

paleis van justitie

Op 26 februari 2015 werden ruim 40 deelnemers aan deze actie voor de rechter gedaagd.

Allen werden vrijgesproken. Helaas niet omdat de rechter onze getuigenissen aanhoorde en overtuigd was van recht en gerechtigheid, maar in verband met vormfouten van het Openbaar Ministerie.

Hier vindt u een filmpje over de actie: http://goo.gl/qhIoxO

mensen met bomEn bekijk ook deze informatieve film over de dreigende komst van nieuwe kernwapens naar Nederland.

Wij willen ons er voor inzetten dat de oude kernwapens op de vliegbasis Volkel onschadelijk worden gemaakt en dat er geen nieuwe kernwapens komen.

Comments are closed.

"The greatest challenge of the day is: how to bring about a revolution of the heart, a revolution which has to start with each one of us" - Dorothy Day

↓ Toekomst ↓