Draag een steentje bij voor het klimaat!

English

PS Na de eerste Ecotage Picknick: Hoe was de actie?
Geweldig! Er was muziek, vele handen maakten licht werk, het kolenspoor slonk, het monument groeide, vijf mensen werden aangehouden en andere ‘kiezelaars’ hadden ook graag mee gewild naar het cellenblok maar de politie vond het welletjes.
Toen er na het verhoor lakens en een deken in de cel lagen, leek het er even op dat we de kerstdagen in de cel zouden doorbrengen. Maar kort na 21:30 uur was iedereen weer vrij en genoten we van nog een picknick met de RST support buiten het politiebureau.
Nu hopen we dat ProRail zich bezint op wat voor transporten ze wel of niet willen faciliteren en dat de mensen in het Openbaar Ministerie niet de stroom kolen beschermen, maar het leven.
Hier vind je een
filmpje en hier vind je foto’s om een indruk te krijgen: instagram steentje4steentje

***

Het is de hoogste tijd om te kappen met het verwoesten van de aarde door het winnen en het verbranden van kolen!

Daarom hebben we ProRail gevraagd het transport van kolen te staken. ProRail: Kappen met Kolen! is door 75 mensen ondertekent en verstuurd. Hier is de verdere correspondentie met ProRail te vinden. En op zaterdag 23 december verzamelen we om 11 uur bij de Starbucks op station Sloterdijk. Dan gaan we samen, 2,3 km wandelend en met support auto’s voor wie wat minder goed ter been is,  naar het kolenspoor dat uit de HES Bulk terminal aan de Westhavenweg naar ovens her en der in Europa leidt om te ‘schottern’. Vrij vertaald betekent dit ‘kiezelen’; het houdt in dat we de kiezelsteentjes onder het kolenspoor vandaan gaan halen zodat er geen kolentrein meer overheen kan rijden. Over dit stuk spoor rijden alleen kolentreinen, dus ander treinverkeer wordt niet gehinderd. 

   
meld je hier aan

Met de steentjes maken we een monument voor het fossiele tijdperk. Van “onbeperkte groei” en “meer is beter” naar minder: minder energie en minder grondstoffen, maar meer vreugdevolle solidariteit en liefde voor allen en alles: mensenkinderen, andere dieren, planten, wouden, bronnen, kortom: voor de aarde. We nemen de volle verantwoordelijkheid voor onze daad – ons steentje – door dit samen, op klaarlichte dag, te doen. Jong, (stok)oud en alles daartussenin kunnen hun steentje bijdragen. (Klein)kinderen kunnen hun (groot)ouders aanmoedigen, en andersom. Iedereen is welkom, ook als je die dag zelf niet wil ‘schottern’ maar wel wil bijdragen aan een positieve sfeer en zo de actie wil steunen. Hier vind je de actie consensus. We vragen iedereen om iets lekkers mee te nemen voor een picknick, er zal koffie en thee zijn, en we hopen ook op muzikale ondersteuning.

We hebben Femke Halsema, burgemeester van Amsterdam, uitgenodigd om het eerste steentje te leggen. Helaas liet zij ons weten dat ze bedankt voor deze eer.

Deze actie valt volgens onze advocaat niet onder artikel 11 van de Wet Openbare Manifestaties. Maar aan het ondergraven van het kolenspoor en het scheppen van zo’n monument voor het fossiele tijdperk kunnen natuurlijk andere juridische gevolgen verbonden zijn. Tot nu toe heeft het Openbaar Ministerie nog geen mensen vervolgd wegens blokkade-acties van het kolenspoor. Als je een steentje uit het spoorbed verwijdert en toevoegt aan het monument voor het fossiele tijdperk, heeft het OM ook een ruime keuze aan wetsartikelen, zowel in de categorie Overtreding (Spoorwegwetartikelen 3, 19 lid 1 onder c, 22 lid 1 onder b en c en uit het Wetboek van Strafrecht Artikel 164) als in de categorie Misdrijf (Wetboek van Strafrecht Artikel 165, 184, 350, 351) – allemaal wetsartikelen om ons schrik aan te jagen en om de ongestoorde doorstroom van kolentreinen te garanderen.

Maar de kans dat er juridisch gevolg wordt gegeven aan de betreffende artikelen, hangt ook af van het aantal mensen dat meedoet. De kans dat mensen vervolgd worden is kleiner als we met een grote groep zijn. Laten we er daarom voor zorgen dat onze groep zo groot mogelijk wordt! Zo kunnen we elkaar de veiligheid van de massa bieden. En de één zal zich geroepen voelen om één steentje bij te dragen, een ander zal rustig doorgaan tot ze wordt aangehouden of tot er een mooie tunnel onder het spoor is ontstaan. Zo maken we die dag samen het kolenspoor onbruikbaar.

“Juridisch gezien gaan we met deze actie een stapje verder. Omdat de verwoesting van de aarde met grote stappen verder gaat, voel ik mij geroepen om mijn steentje bij te dragen, ongeacht met hoevelen we zijn. Ik maak me veel meer zorgen over de verwoesting van de aarde dan over eventuele vervolging. Liefde voor het leven roept mij, geeft mij moed om de stroom kolen te onderbreken.”

Meer informatie over juridische aspecten kun je hier vinden: www.noelhuis.nl/proDeo

We informeren ProRail, zodat er geen onveilige situaties ontstaan, en we blijven rustig en respectvol naar iedereen, dus ook naar de mensen in uniformen van politie, ProRail of het betreffende overslagbedrijf. Je kan bij aanhouding natuurlijk zelf kiezen of je mee loopt naar de arrestanten bus of je slap maakt en van je werk aan het spoor weg gedragen moet worden. Ieder kan bij voorgeleiding ervoor kiezen om niets te verklaren of om juist wel te verklaren waarom je deze stap hebt gezet. Als je een verklaring aflegt is het goed om niets over andere mensen te zeggen, maar enkel iets te zeggen over wat je zelf hebt gedaan en je motivatie. Zo ademt de uitnodigende geest van VerZ ook het Openbaar Ministerie in. Sommigen schrijven van tevoren al een verklaring die ze bij het nader gehoor kunnen voegen, anderen doen lijm op hun vingers tegen identificatie en verklaren helemaal niets.

Op 17 december om 18 uur en op 19 december om 19:30 uur zijn er actie briefings waarin we uitleggen wat je kunt verwachten, wat de verschillende scenario’s zijn, en welke juridische gevolgen je mogelijk te wachten staan. Meer informatie hierover kun je via het Telegram kanaal krijgen, aanmelden daarvoor kan hierboven. Zo willen we je zo goed mogelijk voorbereiden en je alle informatie geven die je nodig hebt om je eigen afwegingen te maken: vreugdevolle ondersteuning of vreugdevol gearresteerd worden, wel of niet anoniem gaan, wel of niet een verklaring afleggen.

Het belangrijkste is dat we samen opstaan om de verwoesting van de Aarde een halt toe te roepen, ieder op de wijze die de meeste kracht en vreugde geeft. Laten we ernaar streven om met zo min mogelijk energie en grondstoffen een mooi en solidair leven te leiden met ruimte, respect en liefde voor de natuur.

Hopelijk tot ziens op 23 december!

 

Kolen zijn de meest vervuilende fossiele brandstof die er is. De verbranding van steenkool is verantwoordelijk voor 42% van de mondiale CO2-uitstoot*. Willen we onze uitstoot terugdringen? Dan moeten we razendsnel stoppen met steenkool. De IEA (International Energy Agency) rekende uit dat stoppen met steenkool in Europa de energievoorziening niet in gevaar brengt. Toch gaan bedrijven nog door met het verbranden van steenkool omdat het voor hen zo’n goedkope manier is om stroom op te wekken – en dus een aantrekkelijke manier is om winst te maken.
*https://www.iea.org/reports/co2-emissions-in-2022

 

Hier kun je een poster downloaden om af te drukken en in je bio winkel, kerk, buurthuis of keuken op te hangen.

Hier kun je de uitnodiging voor de picknick downloaden om in de socials te delen.

 
Deze woorden deelde Nikki Apeldoorn op 23 december voordat ze haar steentje bijdroeg.
Deze woorden deelde Peter Jamin voordat hij zijn steentje bijdroeg.
Deze woorden deelde Frits ter Kuile voordat hij zijn steentje bijdroeg.

Hoe was de actie – kijk foto’s en meer op instagram steentje4steentje

English

 
Kijk hier om te zien of er een nieuwe ecotage picknick is gepland.
Click here to see if a new ecotage picknick is planned.

"The greatest challenge of the day is: how to bring about a revolution of the heart, a revolution which has to start with each one of us" - Dorothy Day

↓ Toekomst ↓